Wspólnota Brytyjska i urodziny Królowej…

an Luan, 16ú lá d’Aibreán 2018

W skład (Brytyjskiej) Wspólnoty Narodów wchodzą dzisiaj 53 kraje na całym świecie. Do najbardziej znanych jej członków należą Kanada i Australia. Wpływy brytyjskie obecne są na niemal wszystkich kontynentach.

Wspólnocie przewodniczy królowa Elżbieta II. Jest to funkcja głównie symboliczna (bez realnej ingerencji w rządy poszczególnych państw członkowskich), którą piastuje ona od czasu koronacji w 1953. Tytuł Głowy Wspólnoty powstał zaś cztery lata wcześniej; po raz pierwszy przyjął go ojciec Elżbiety: Jerzy VI.

Często zapomina się o tym, że owy tytuł nie jest dziedziczny – fakt, że zasiadasz na tronie, niekoniecznie oznacza, że automatycznie zostajesz Głową Wspólnoty.

Królowa ma już swoje lata i niestety, kiedyś Jej zabraknie. W związku z tym, pewna grupa osób (między innymi byli ministrowie oraz wysocy urzędnicy cywilni) zaczęła się zastanawiać nad przyszłością organizacji bez Elżbiety u steru.

Oczywistym Jej następcą wydaje się tu być książę Karol, który podczas minionych szczytów organizacji reprezentował swoją matkę z godnością i zaangażowaniem. Podkreśliła to nawet sama Elżbieta, chwaląc najstarszego syna za działania podejmowanie przez niego na rzecz Wspólnoty.

Póki co, nie jest to sprawa priorytetowa i nie figuruje ona w oficjalnym porządku obrad rozpoczynającego się dziś w Londynie zgromadzenia państw Wspólnoty. Niemniej jednak krążą plotki o trwających za kulisami “tajnych” rozmowach, dotyczących metod rządzenia Wspólnotą Narodów jako całością, a także wyboru kolejnego przywódcy w przyszłości.

Nie istnieją w tej chwili żadne formalne zasady, precyzujące tę kwestię. Taki wybór najpewniej zostanie dokonany metodą demokratyczną – indywidualnie, głosami wszystkich krajów wspólnotowych.

* * *

Na tegorocznym szczycie pojawić się mają przywódcy wszystkich 53 państw członkowskich, aby razem debatować nad wyzwaniami współczesnego świata. Nim zebrani udadzą się na zamek Windsor, zjedzą najpierw uroczystą kolację w Pałacu Buckingham, w towarzystwie Królowej oraz innych członków rodziny królewskiej.

Eksperci po cichu mówią, iż tegoroczne zgromadzenie (trwające od 16 do 20 kwietnia) może być już ostatnim w życiu Elżbiety. Pierwszy szczyt Wspólnoty Brytyjskiej, jakiemu przewodniczyła, odbył się w 1973 roku w kanadyjskiej Ottawie.

Takie szczyty mają miejsce co 2 lata. 

* * *

Pierwsze trzy dni obecnego szczytu wypełnione będą różnorodnymi panelami dyskusyjnymi i konferencjami, dotyczącymi czterech tematów: “Biznes”, “Rola kobiet we współczesnym świecie”, “Społeczeństwo” i “Młodzież”. W rozmowach weźmie udział ponad 3000 osób z całej Wspólnoty Brytyjskiej – przedstawicieli świata biznesu, polityki i służby cywilnej. Poszczególni członkowie Rodziny Królewskiej wezmą udział w tych spotkaniach, których tematyka jest im szczególnie bliska.

We czwartek 19 kwietnia, w Sali Balowej Pałacu Buckingham, Królowa wraz z rodziną formalnie powitają przybyłych szefów rządów i państw członkowskich Wspólnoty. Później odbędzie się tradycyjny poczęstunek dla nowowybranych szefów rządów. Dzień zakończy kolacja, którą znamienici goście spożyją w towarzystwie Elżbiety i jej rodziny.

Zwieńczenie tych wszystkich rozmów na wysokim szczeblu nastąpi w piątek 20 kwietnia. Wtedy to w sali koncertowej Royal Albert Hall odbędzie się wielki koncert galowy, transmitowany na żywo przez BBC.

Owe przedstawienie (którego szczegóły wciąż są jeszcze dopracowywane) pomyślane jest jako swoisty hołd zarówno dla idei Wspólnoty Brytyjskiej, jak i dla samej Królowej Elżbiety, która dzień później (21 kwietnia) obchodzi swoje faktyczne urodziny (państwowe urodziny Monarchy wypadają w czerwcu).

Wyjątkowość tego wydarzenia polega na tym, że jest to jedyny jak dotąd raz, kiedy Jej Wysokość rzeczywiście jakoś bardziej swoje prywatne urodziny celebruje. Do tej pory zawsze była to raczej skromna okazja, obchodzona jedynie w rodzinnym gronie.

* * *

Informacjom o tym królewskim koncercie towarzyszą wieści na temat nowej roli „Ambasadora Młodzieży”, jaką ma w strukturach Wspólnoty przyjąć książę Harry. Chodzi o to, by przyciągnąć do organizacji “świeżą krew”. We Wspólnocie zrzeszonych jest prawie 2,5 miliarda ludzi, z czego aż 60% stanowi młodzież. 

Młodszy brat Williama ma wygłosić przemówienie podczas wspólnotowego Forum Młodych, w ramach którego 500 młodych ludzi ze wszystkich krajów członkowskich dyskutować będzie o trudnościach i wyzwaniach, z jakimi muszą się teraz mierzyć ich rówieśnicy na całym świecie.

Ciekawostka na koniec wpisu: zebrani w Londynie liderzy myślą nad nominowaniem Królowej Elżbiety do Pokojowej Nagrody Nobla, w uznaniu jej wieloletniego zaangażowania w działalność Wspólnoty oraz niestrudzonych wysiłków na rzecz światowego pokoju.

Reklamy