Category Archives: Éire

Pozaceltyckie sprawy ze Szmaragdowej Wyspy. Irlandzka historia, kultura i współczesność.

Everything concerning Ireland, with the exception of Celtic stuff. Irish Culture, History and contemporary issues.

„Celtic Interconnector”.

an Chéadaoin, an 31ú lá de Bhealtaine 2023

W listopadzie zeszłego roku gruchnęła wieść, o której dowiedziałem się dopiero jakiś czas temu. Rząd w Dublinie podpisał porozumienie z regionalnymi władzami Półwyspu Bretońskiego (północno-zachodni kraniec Francji). 

Dotyczy ono budowy i finansowania tzw. “Celtic Interconnector” – podwodnego przewodu elektrycznego, mającego połączyć podstację w irlandzkim Knockraha z jej odpowiedniczką w Finistère.

Przewód ma mieć przepustowość 700 megawatów i biec pod wodami Morza Celtyckiego. Widać to na załączonej mapie z Wikipedii: 

Prace nad tym projektem (który według szacunków ma kosztować około miliarda euro) mają rozpocząć się już w tym roku, chociaż póki co nigdzie nie znalazłem choćby przybliżonej daty. 

Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego obydwu zaangażowanych stron na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń (np. katastrofy naturalne), bądź nagłych przerw w dostawie elektryczności. 

Ciekawy news, zwłaszcza w kontekście tego, co kiedyś wspominałem o zacieśnianiu współpracy między Bretanią a różnymi regionami Wysp Brytyjskich. Zobaczymy, co z tego wyjdzie 🙂